Parama Ukrainai | Unija 1219

Parama Ukrainai

Ruošiami projektai

 

Mūsų veiklos tikslai, sritys bei rūšys:

Pagrindinis fondo tikslas yra pagalba asmenims ir pabėgėliams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, asmenų veiklos dėka sukeltų nelaimingų atsitikimų – katastrofų (tame tarpe ir ekologinių), ginkluotų konfliktų ir karų. Taip pat apsauga nuo stichinių ir asmenų sukeltų nelaimių bei jų padarinių likvidavimas.

Siekdami savo tikslo, atliekame šias funkcijas:

  • Pagalba nukentėjusiesiems nuo agresijos Ukrainos ATO kovotojams, jų šeimų nariams ir priverstiniams vidaus persikėlėliams.
  • Organizuodami ir teikdami jiems medicininę, materialinę, socialinę, psichologinę ir kitokią pagalbą;
  • Organizuodami jų gydymą Lietuvos Respublikoje ir kitose  Europos valstybėse;
  • Reabilituodami juos sanatorijose ir poilsio namuose;
  • Organizuodami vasaros stovyklas jų vaikams, pirmoje eilėje atsižvelgdami į našlaičių poreikius;
  • Per savo oficialią atstovybę Ukrainoje: betarpiškai bendraudami su nukentėjusiais Ukrainoje, išsiaiškindami jų individualius ir grupinius poreikius;
  • Informuodami Vakarų visuomenę apie ginkluoto Ukrainos konflikto socialines, psichologines ir fizines pasekmes;
  • Bendradarbiaudami su kitais šioje srityje dirbančiais Ukrainos (asociacijų lygmenyje), Lietuvos ir kitų valstybių fondais, bendruomeninėmis, visuomeninėmis, labdaros ir paramos organizacijomis;
  • Įgyvendinami socializacijos procesus mokslo, švietimo ir įdarbinimo srityse.
Paaukoti
Pasirinkite sumą ir mokėjimo būdą

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options