Aukojimo taisyklės

  1. Paaukok (tavo vardas/pavardė bus matomi aukotojų sąraše. Jeigu norite, galite paaukoti anonimiškai pasirinkus mygtuką – “ anonimiškai”);
  2. Aukotojo duomenis saugo puslapio administracija vadovaudamasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
  3. Gavus iš banko apmokejimo fakto patvirtinimą, paaukotos lėšos priskiriamos vieno ar daugiau projektų vykdymui. Jeigu surinkta daugiau lėšų, nei nurodyta, viršytą sumą puslapio administracija paskirsto kitiems aktyvems projektams;
  4. Puslapio administracija neatsako už fizinių ir/ar juridinių asmenų paaukotų pinigų kilmę;
  5. Paaukoti pinigai negrąžinami;
  6. www.unija1219.lt pasilieka teisę keisti taisykles.
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options