Apie mus

Paramos fondas  “UNIJA – 1219”

Paramos fondas „Unija 1219” – jaunas, bet turintis gilias istorines šaknis – mat jo pavadinimas kilo remiantis istoriniu įvykiu. Būtent  1219 m. buvo pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos ir Volynės (Voluinės, Ukraina). Praėjus kone 800 metų, mes kviečiame ir vėl susitelkti vardan taikos. Karo veiksmų nualintiems Ukrainos regionų gyventojams kaip niekada reikia mūsų visų pagalbos, kad žmonių širdis kankinantis netekties skausmas ilgainiui nurimtų, o baimė dėl ateities išnyktų…

Kas mes esame?

Paramos fondas  “UNIJA  1219” (toliau – “fondas”) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje vadovaujasi LR konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR labdaros ir paramos įstatymu bei kitais LR galiojančiais įstatymais.

Fondas yra fizinių ir juridinių asmenų sąvanoriška sąjunga, teikianti labdarą ir paramą fiziniams bei juridiniams asmenims.

Fondo teisinė forma: labdaros ir paramos fondas. Jo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai, o veiklos laikotarpis – neribotas.

Fondo misija: stiprinti atkuriamus Lietuvos – Ukrainos visuomeninius bendradarbiavimo ryšius, istorinės tautų vienybės pagrindu.

 Mūsų veiklos tikslai, sritys bei rūšys:

Pagrindinis fondo tikslas yra pagalba asmenims ir pabėgėliams, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių, asmenų veiklos dėka sukeltų nelaimingų atsitikimų – katastrofų (tame tarpe ir ekologinių), ginkluotų konfliktų ir karų. Taip pat apsauga nuo stichinių ir asmenų sukeltų nelaimių bei jų padarinių likvidavimas.

Siekdami savo tikslo, atliekame šias funkcijas:

  • Medicininės, materialinės, socialinės, psichologinės ir kitokios pagalbos nukentėjusiesiems organizavimas ir teikimas;
  • Nukentėjusiųjų asmenų reabilitacijos sanatorijose, vaikų vasaros stovyklose ir poilsio namuose organizavimas;
  • Bendravimas su nukentėjusiais, dalinimąsis patirtimi ir visuomenės informavimas apie stichinių nelaimių, asmenų veiklos dėka sukeltų nelaimingų atsitikimų – katastrofų (tame tarpe ir ekologinių), ginkluotų konfliktų ir karų socialines, psichologines ir fizines pasekmes;
  • Bendradarbiavimas su kitais šioje srityje dirbančiais Lietuvos ir užsienio fondais, bendruomeninėmis, visuomeninėmis, labdaros ir paramos organizacijomis;
  • Įvairių fondų vadovų susitikimų ir panašaus pobūdžio fondų bendrų renginių organizavimas;
  • Ekonominių bendradarbiavimo būdų tarp Ukrainos ir Lietuvos bei Europos sąjungos šalių ieškojimas;
  • Kultūrinių ir kitų renginių, remiančių demokratinius procesus Ukrainoje, organizavimas.

 

Paramos fondas „Unija 1219” oficialiai įregistruotas 2014 m. balandžio 07 d. 

 

Įmonės kodas: 303282892,

adresas: Ukmergės r. sav. Lyduokiai, Kaštonų g. 1. Pašto kodas 20387.

 

Nuo 2014 m. birželio 12 d. fondas turi oficialiai akredituotą atstovybę Ukrainoje, akreditacijos Nr. 1420181, adresas: Miru pr. 212-45, Černygovas, UA-14037 Ukraina

 

Mes, fondo įkūrėjai, nuolat tiesiogiai bendraujame su nukentėjusiaisiais ir visuomeninėmis organizacijomis, atsižvelgdami į dar nesuderintą ir painią Ukrainos įstatiminę bazę, kuri apsunkina galimybes teikti operatyvią daiktinę paramą įstatymų rėmuose, padarėme išvadą, kad šiuo laikotarpiu operatyviausia pagalba yra finansinė pagalba. Už juos paramos gavėjai įsigys vietoje tai, ko jiems tikrai trūksta. Siekiant skaidrumo, aiškiai nurodysime, kam konkrečiai atiteko mūsų visų drauge paaukotos lėšos.

 

Sąskaita paramai pervesti:

Banko sąskaitos Nr:

LT633500010001379694

IBAN sąskaita skirta pervedimams tik EUR valiuta, SEPA zonoje.

Swift kodas: EVIULT21XXX.

Banko kodas: 35000.

Banko pavadinimas: UAB „Paysera LT“.

Banko adresas: Mėnulio g. 7, Vilnius, LT-04326, Lietuva. 

 

                                                                       „Tikras draugas –
visada draugas”
(romėnų liaudies išmintis)

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options